AKTUALNOŚCI

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej rozpoczęła przygotowania do tegorocznego Światowego Dnia Ziemi. Festyn finałowy odbędzie się 24 czerwca 2012r., w Warszawie na Polu Mokotowskim. Światowy Dzień Ziemi '2012 obchodzony jest pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich" i odbywa się w Międzynarodowym Roku Zrównoważonej Energii ustanowionym rezolucją przez ONZ. Zajmiemy się głównie tematyką związaną z efektywnością energetyczną, promocją odnawialnych źródeł energii oraz promocją postaw i zachowań oszczędzających energię w najbliższym otoczeniu.
Nasze przygotowania trwają, szczegóły zamieszczamy na stronie internetowej www.dzienziemi.org.pl. Zapraszamy organizatorów z całej Polski do zamieszczenia ogłoszeń o swoich obchodach na naszej stronie, wszystkich zaś do udziału w konkursach ogłoszonych z okazji obchodów. Fotografujących zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Parki Narodowe", innych zainteresowanych ekologią zapraszamy do zgłoszenia kandydatów w konkursie "Człowiek Roku 2011 Polskiej Ekologii". Dzieci i młodzież zapraszamy do konkursu plastycznego na plakat promujący "Zrównoważone wykorzystanie energii" (szkoły podstawowe z Warszawy) oraz do Ogólnopolskiego Konkursu Zadaniowego "Dla Ziemi, Dla Siebie - Zostań Przyjacielem Ziemi" (gimnazja z całej Polski). Celem konkursu "Parki Narodowe" jest popularyzacja polskich parków narodowych, chroniących z mocy prawa najpiękniejsze fragmenty przyrody polskiej wraz z pamiątkami historii i kultury. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Na drugi konkurs - Człowieka Roku '2011 - autorytet w dziedzinie ochrony środowiska, zgłoszenia mogą przesyłać pozarządowe organizacje ekologiczne, instytucje oraz osoby prywatne. Człowiek Roku '2011 to osoba, która w sposób ponadprzeciętny zasłużyła się w roku 2011 dla ochrony środowiska, nie bacząc na trud prac podjętych dla dobra wspólnego. Konkurs służy popularyzacji osób i działań szczególnie ważnych dla środowiska przyrodniczego w Polsce oraz prezentacji autorytetów w tej dziedzinie. Zachęcamy do udziału w obu konkursach oraz nadsyłanie swoich kandydatów w konkursie Człowiek Roku, regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia na stronie internetowej. Wszystkich zapraszamy na festyn 24 czerwca, Warszawa, Pole Mokotowskie, czekamy na Państwa od 10.00 do 18.00