Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej została ustanowiona 11 lutego 1992 roku przez: Przemysława Radwańskiego, Ewę Smuk Strantenwert, Annę Jakubowicz - Mount, Jarosława Grodowskiego. Praca Zarządu Fundacji skupia się na pozyskaniu wsparcia, partnerów oraz uzyskania dotacji na realizowane programy: wzmacniania samorządowej i społecznej aktywności lokalnej na rzecz przyrody, wspierania szkół podejmujących lokalne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. W celu realizacji tych projektów FOEE prowadzi szerokie działania: prace merytoryczne, kompleksowe prace organizacyjne, ogólnopolska rekrutacja uczestników konferencji, seminariów na szczeblu samorządowym, szkoleń, warsztatów, konkursów, a także dziennikarzy na konferencje prasowe. FOEE od lat współpracuje z mediami przy promocji projektów ogólnopolskich i lokalnych, prowadzi szeroko zakrojone kampanie medialne w ramach projektów własnych oraz zadań zleconych.
Efekty tej pracy były wielokrotnie nagradzane. W 1999r. za program pt."Edukacja w Naturze" FOEE otrzymała nagrodę Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -"Złoty Liść", rok później otrzymała wyróżnienie w konkursie "Indywidualna Ekologiczna Nagroda Bayera', zaś w czerwcu 2004 r. nagrodę główną w konkursie "Mazowiecki Lider Ekologii" w klasyfikacji organizacji Pozarządowych.

Najważniejsze działania Fundacji: