Mazowiecki Regionalny Ośrodek Edukacji EkologicznejMazowiecki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej to program Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Mazowiecki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów edukacyjnych działalności na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego. Istnienie Ośrodka umożliwia inicjowanie nowych działań, wspieranie ciekawych pomysłów, organizowanie forum wymiany doświadczeń między terenowymi ośrodkami edukacji ekologicznej, a także promowanie osiągnięć Mazowsza w kraju i zagranicą.

Działalność Ośrodka opiera się również na szerokiej współpracy z organizacjami społecznymi, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, ośrodkami akademickimi oraz z organami administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialnymi za ochronę środowiska.