AKTUALNOŚCI
Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone na świecie od 1970 roku. Najważniejszym celem obchodów Dnia Ziemi jest propagowanie wiedzy ekologicznej, ściśle związanej z zagadnieniami ochrony ekosystemów, naturalnych siedlisk i gatunków połączonej z kształtowaniem norm zachowań sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej, niczego, bowiem uda nam się zmienić, jeżeli ludzie nie będą wiedzieć, w jaki sposób ich zachowanie, model życia wpływają na otaczający nasz świat.
Podczas minionych 40 lat Dzień Ziemi zyskał na świecie 22 000 partnerów i organizacji, którzy efektywnie włączyli się w ochronę środowiska. Ponad miliard osób uczestniczyło w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Ziemi, co czyni go największym świeckim świętem na świecie.
Od 1990 roku Dzień Ziemi obchodzony jest również w Polsce. Od 1994 roku ogólnopolskie obchody Dnia Ziemi organizuje Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej.
W święcie tym, co roku uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Głównym zadaniem tego święta od samego początku, aż do dnia dzisiejszego jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i dobrobytem obywateli. Obchodom Dnia Ziemi, co roku przyświeca inne hasło, będące odzwierciedleniem aktualnych problemów ekologicznych podnoszonych na arenie światowej i państwowej.

Tematy dotychczasowych obchodów to:
" Drzewo" (1996)
"Pomiędzy ziemią a niebem" (1997)
"Woda" (1998)
"Nawet ptakom potrzebna jest ziemia" (1999)
"Czysta energia" (2000)
"Czyste energie - czysta woda" (2001)
"Szlaki natury, szlaki kultury" (2002)
"Woda" (2003)
"Dary ziemi" (2004)
"Dekada Edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju" (2005)
"Rzeka"(2006)
"Ziemia odzyskana" (2007)
"Klimat w potrzebie" (2008)
"Z energią chrońmy klimat" (2009)
"Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas" (2010)

Organizując, co roku Dzień Ziemi mamy nadzieję, że edukacja poprzez zabawę sprawi, że uczestnicy festynu (w szczególności dzieci i młodzież) zmienią, choć trochę sposób patrzenia na przyrodę i zrozumieją konieczność dbania o stan środowiska. Od lat tradycją festynu są prowadzone zbiórki - zbieraliśmy już makulaturę, szkło, zużyte baterie, a od czterech lat elektrośmieci, w tym świetlówki. W sumie od 1996 roku udało nam się:

Powyższe statystyki to tylko niewielka część tego, co dzieje się podczas święta Dnia Ziemi.
Zapraszamy co roku na festyn finałowy obchodów Światowego Dnia Ziemi, szczegóły na www.dzienziemi.org.pl